graphic, WEB DESIGN & PRE-PRESS ADVERTISING STUDIO

АКТИВ ДИЗАЙН ЕООД • София, жк "Манастирски ливади - запад", ул. "Ген. Стефан Тошев" 78
Мобилен: 0888 948 371, e-mail: office@activedesign.bgwww.activedesign.bg

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Десктоп резолюция/best view: (1152x864pix) + • Браузърна съвместимост: Google Chrome 4.1+; Mozilla Firefox 3.5+; Internet Explorer 9+; Opera 10.5+; Safari 3.0+
Download latest browsers version: www.outdatedbrowser.com (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari)
Използвани техники: HTML5, CSS3, Java Script, jQuery, UI/UX

АДАСТРА БЪЛГАРИЯ

Графичен дизайн и предпечатна подготовка на рекламно каре за списание "FORBES".

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ТЕХНОПАНЕЛ ЕАД

Дизайн концепция и предпечатна подготовка на рекламни карета за специализирани печатни издания.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

АДАСТРА БЪЛГАРИЯ

Графичен дизайн и предпечатна подготовка на рекламно каре за специализирано списание "CIO".

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ТЕХНОПАНЕЛ ЕАД

Графичен дизайн и предпечатна подготовка на рекламни карета за специализирани печатни издания.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

АДАСТРА ГЕРМАНИЯ

Графичен дизайн и предпечатна подготовка на рекламни карета, обяви за специализирани издания - Адастра Германия.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

АДАСТРА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Графичен дизайн и предпечатна подготовка на рекламно каре за специализирано списание "CIO".

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ТЕХНОПАНЕЛ ЕАД

Графичен дизайн и предпечатна подготовка на рекламни карета "Ние обличаме Вашия бизнес", нови визии - за печатни издания.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

АДАСТРА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Графичен дизайн и предпечатна подготовка на рекламни карета, обяви за специализирано издание - Адастра България.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

АДАСТРА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Графичен дизайн и предпечатна подготовка на рекламно каре, "SolvencyII" за специализирано издание.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

АДАСТРА ГЕРМАНИЯ

Графичен дизайн и предпечатна подготовка на рекламно-информационно каре, за специализирано издание.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ТЕХНОПАНЕЛ ЕАД

Графичен дизайн и предпечатна подготовка на рекламни карета "Ние обличаме Вашия бизнес" - за печатни издания.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ТЕХНОПАНЕЛ ЕАД

Графичен дизайн и предпечатна подготовка на рекламни карета, продуктови линии "TFACE" и "TTOP" - за различни печатни издания.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ГОРНА БАНЯ ООД

Графичен дизайн и предпечатна подготовка на рекламно каре - минерална и трапезна вода Горна Баня.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ТЕХНОПАНЕЛ ЕАД

Графичен дизайн и предпечатна подготовка на рекламни карета за списание "Агробио Техника" - Технопанел.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ГОРНА БАНЯ ООД

Графичен дизайн и предпечатна подготовка на рекламно каре - минерална вода Горна Баня.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

СЕМАНТЕК БЪЛГАРИЯ ЕООД

Графичен дизайн и предпечатна подготовка на рекламно каре за Семантек България.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ТЕХНОПАНЕЛ ЕАД

Графичен дизайн и предпечатна подготовка на рекламни карета, продуктови линии "TFACE" и "TTOP" - за различни печатни издания.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ГОРНА БАНЯ ООД

Графичен дизайн и предпечатна подготовкана на рекламни карета за различни продуктови линии - Горна Баня

ВИЖ ПОВЕЧЕ

СИТИ ЛУКС ООД

Графичен дизайн и предпечатна подготовка на рекламни карета за специализирани издания.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

СУИКО ЕООД

Графичен дизайн и предпечатна подготовкана на рекламни продуктови карета на български и английски - Суико.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ДИЗАЙН РЕКЛАМНИ КАРЕТА

за вестници • списания • каталози • публикации

ТЕХНОПАНЕЛ
дизайн рекламни карета
Технопанел е българска компания, която разработва, произвежда и предлага покривни и фасадни ограждащи системи от сандвич панели.
Задачата: Дизайн концепция и предпечатна подготовка на рекламни карета за специализирани печатни издания.
Дизайн решение: Изчистена динамична визия, креативен колаж в подкрепа на фирмения слоган „Моделирай бъдещето си!”. Представени проекти: част от реализираните реклами, решени композиционно спрямо специфичните изисквания за рекламно участие в съответните печатни издания.
дизайн | предпечат
ТЕХНОПАНЕЛ
дизайн рекламни карета
Технопанел е българска компания, която разработва, произвежда и предлага покривни и фасадни ограждащи системи от сандвич панели.
Задачата: Графичен дизайн и предпечатна подготовка на рекламни карета за специализирани печатни издания.
Дизайн решение: Предложихме графични решения съобразени с новата дизайн концепция, която разработихме за представяне на продуктите на компанията под мотото „Моделирай бъдещето си!”. Предлагаме на Вашето внимание част от реализираните реклами, решени композиционно спрямо специфичните изисквания за рекламно участие в съответните печатни издания.
дизайн | предпечат
ТЕХНОПАНЕЛ
дизайн рекламни карета
Задачата: Графичен дизайн и предпечатна подготовка на рекламни карета за различни печатни издания, с акцент върху основните продуктови линии "TFACE" и "TTOP".
Предложихме индивидуални графични дизайн решения, съобразени с текущата рекламна концепция, която изградихме и към която се придържаме в момента при изработката на рекламни материали на компанията. Разработихме една хоризонтално и една вертикално развита схема в дизайна на каретата, което даде по-голяма гъвкавост на клиента при рекламно участие в различни печатни издания.
дизайн | предпечат
ТЕХНОПАНЕЛ
дизайн рекламни карета
Технопанел е българска компания, която разработва, произвежда и предлага покривни и фасадни ограждащи системи от сандвич панели.
Задачата: Графичен дизайн и предпечатна подготовка на рекламни карета "Технопанел облича Вашия бизнес!" - за списание "Агробио Техника".
В текущата задача продължаваме да надграждаме идейно с дизайн варианти в подкрепа на рекламното послание на компанията „Технопанел облича Вашия бизнес!”, като желанието на клиента този път бе за визии насочени към агробизнеса в страната.
дизайн | предпечат
 

      ДИЗАЙН ПЕЧАТНА РЕКЛАМА:

БРОШУРИ, ДИПЛЯНИ

ФЛАЕРИ

      КАЛЕНДАРИ

ПЛАКАТИ

КАРЕТА

      ВЪНШНА РЕКЛАМА:

УЕБ ДИЗАЙН:

 
 

      ДИЗАЙН ПЕЧАТНА РЕКЛАМА:

КАТАЛОЗИ

КАРЕТА

БРОШУРИ, ДИПЛЯНИ

      КАЛЕНДАРИ

РЕКЛАМНА ПАПКА

ОПАКОВКА

ТЕФТЕРИ, КАРТИЧКИ

      ВЪНШНА РЕКЛАМА:

РЕКЛАМНИ СТЕНИ, БАНЕРИ

БИЛБОРДОВЕ

ТРАНСПОРТНА РЕКЛАМА:

СТИКЕРИ

 
 

      ПЕЧАТНА РЕКЛАМА:

КАТАЛОЗИ

ДИПЛЯНИ, ЛИСТОВКИ

КАЛЕНДАРИ, ТЕФТЕРИ, КАРТИЧКИ

      ВЪНШНА РЕКЛАМА:

БИЛБОРДОВЕ

ДИЗАЙН ТРАНСПОРТНА РЕКЛАМА:

РЕКЛАМИ СТИКЕРИ

 
 

      ДИЗАЙН ПЕЧАТНА РЕКЛАМА:

ДИПЛЯНИ, ЛИСТОВКИ, КАРЕТА

КАЛЕНДАРИ

      ПЛАКАТИ

ОПАКОВКИ, ЕТИКЕТИ

ТЕФТЕРИ

      ВЪНШНА РЕКЛАМА:

ТРАНСПОРТНА РЕКЛАМА:

УЕБ ДИЗАЙН:

 
 

      ПЕЧАТНА РЕКЛАМА:

КАТАЛОЗИ, КАЛЕНДАРИ

РЕКЛАМНИ КАРЕТА, ОПАКОВКИ, ФИРМЕНА ИДЕНТИЧНОСТ

      ВЪНШНА РЕКЛАМА:

БИЛБОРДОВЕ, БАНЕР, МАГАЗИН, ТРАНСПОРТНА РЕКЛАМА

УЕБ ДИЗАЙН:

САЙТ, БАНЕРИ

 
 

      ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ПЕЧАТНА РЕКЛАМА:

РЕКЛАМНИ БРОШУРИ И ПЛАКАТИ

ИДЕНТИЧНОСТ

УЕБ ДИЗАЙН:

 
 

      ДИЗАЙН ПЕЧАТНА РЕКЛАМА:

ВЪНШНА РЕКЛАМА:

ТРАНСПОРТНА РЕКЛАМА:

 
 

      ДИЗАЙН ПЕЧАТНА РЕКЛАМА:

КАТАЛОЗИ, КАРЕТА, ЛИСТОВКИ

ЕТИКЕТИ, ОПАКОВКИ

ВЪНШНА РЕКЛАМА

 
 

      ПЕЧАТНА РЕКЛАМА:

ОПАКОВКИ, ЕТИКЕТИ

      ВЪНШНА РЕКЛАМА:

ТРАНСПОРТНА РЕКЛАМА:

 
 

      ПЕЧАТНА РЕКЛАМА:

КАТАЛОЗИ, БРОШУРИ, КАЛЕНДАРИ

ТРАНСПОРТНА РЕКЛАМА

ФЛАШ БАНЕРИ

 
 

      ПЕЧАТНА РЕКЛАМА:

БРОШУРИ, ПЛАКАТИ, ФЛАЕРИ, КАРЕТА, ДРУГИ

УЕБ ДИЗАЙН:

ФИРМЕН УЕБ САЙТ

 
 

      ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ПЕЧАТНА РЕКЛАМА:

КАЛЕНДАРИ

УЕБ ДИЗАЙН:

КОРПОРАТИВЕН УЕБ САЙТ

 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>