graphic, WEB DESIGN & PRE-PRESS ADVERTISING STUDIO

АКТИВ ДИЗАЙН ЕООД • София, жк "Манастирски ливади - запад", ул. "Ген. Стефан Тошев" 78
Мобилен: 0888 948 371, e-mail: office@activedesign.bgwww.activedesign.bg

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Десктоп резолюция/best view: (1152x864pix) + • Браузърна съвместимост: Google Chrome 4.1+; Mozilla Firefox 3.5+; Internet Explorer 9+; Opera 10.5+; Safari 3.0+
Download latest browsers version: www.outdatedbrowser.com (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari)
Използвани техники: HTML5, CSS3, Java Script, jQuery, UI/UX

АДАСТРА ГЕРМАНИЯ

Дизайн и предпечатна подготовка на рекламни листовки за изложение "Energy Solutions".

ВИЖ ПОВЕЧЕ

НЮ АРТ ПОЙНТ

Дизайн и предпечатна подготовка на рекламна листовка за „Месец на УСМИВКАТА в Парк Мол - Стара Загора“.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

НЮ АРТ ПОЙНТ

Дизайн и предпечатна подготовка на рекламна листовка за „Празник на ЖЕНАТА в Парк Мол - Стара Загора“.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

НЮ АРТ ПОЙНТ

Дизайн и предпечатна подготовка на рекламна листовка за „Месец на КНИЖНИНАТА в Парк Мол - Стара Загора“.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

АДАСТРА БЪЛГАРИЯ

Графичен дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на фирмена папка - 2020.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

АДАСТРА БЪЛГАРИЯ

Дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на рекламно-информационни листовки, обяви за работа.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

АДАСТРА ГЕРМАНИЯ

Графичен дизайн и предпечатна подготовка на рекламна листовка "Marketing Campaign Monitoring in Near-Real-Time".

ВИЖ ПОВЕЧЕ

АДАСТРА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Графичен дизайн и предпечатна подготовка на информационна листовка - ТУ Варна - 2013/2014/2016.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

АДАСТРА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Графичен дизайн и предпечатна подготовка на фирмен сертификат за успешно завършен курс на обучение - 2013/2014/2016.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

АДАСТРА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Графичен дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на фирмена папка - 2012.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ТЕХНОПАНЕЛ ЕАД

Графичен дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на фирмена папка и листовки - 2012.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

АИ ПИ ПИ ЕН БЪЛГАРИЯ

Графичен дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на продуктови флаери - 2011.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

АДАСТРА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Графичен дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на информационни листовки - обяви за работа за Адастра България - 2010.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ГОРНА БАНЯ ООД

Графичен дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на рекламни листовки - трапезна вода "Serdika" за бутилираща компания Горна Баня.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ТЕХНОСИМ ЕАД

Графичен дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на ценови листи - "Керемиди" и "Паважи" за Техносим.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ГОРНА БАНЯ ООД

Графичен дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на рекламна листовка - минерална вода "Горна Баня".

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ГОРНА БАНЯ ООД

Графичен дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на продуктова листовка - безалкохолни напитки "Горна Баня".

ВИЖ ПОВЕЧЕ

СУИКО ЕООД

Графичен дизайн и предпечатна подготовкана на продуктови листовки - продукти "Exotic Line" и "Economy Pack"

ВИЖ ПОВЕЧЕ

СЕМАНТЕК БЪЛГАРИЯ

Графичен дизайн и предпечатна подготовкана на продуктови листовки - продукти "DirectInfo" "ServiceManager".

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ДИЗАЙН ЛИСТОВКИ, ФЛАЕРИ, ПАПКИ

Рекламни • Фирмени • Продуктови • Информационни

АДАСТРА ГЕРМАНИЯ
дизайн рекламни листовки
Адастра е международна консултантска компания, предлагаща услуги и решения в сферата на информационния мениджмънт.
Задачата: Дизайн и предпечатна подготовка на комплект рекламно-информационни листовки „Energy Efficiency Solutions“, за нуждите на компанията при участия на изложения.
Настоящите рекламно-информационни листовки са изработени за Адастра Германия, като рекламен продукт за презентиране на решения за енергийна ефективност, решения за изграждане на платформи за анализ на данни в „облака“, автоматизиране на бизнес процесите в енергийния сектор и др.. Дизайн визиите са съобразени с фирмената идентичност на компанията.
дизайн | предпечат
  • Дизайн концепция и предпечатна подготовка на рекламна листовка - Месец на Усмивката в Парк Мол - Стара Загора - Ню Арт Пойнт.
  • Дизайн концепция и предпечатна подготовка на рекламна листовка - Месец на Усмивката в Парк Мол - Стара Загора - Ню Арт Пойнт.
  • Дизайн концепция и предпечатна подготовка на рекламна листовка - Месец на Усмивката в Парк Мол - Стара Загора - Ню Арт Пойнт.
НЮ АРТ ПОЙНТ
дизайн рекламна листовка
Задачата: Дизайн концепция и предпечатна подготовка на рекламни материали и графични визии за „Месец на УСМИВКАТА в Парк Мол - Стара Загора“ за New Art Point като организатор на събитието.
Представеният рекламен продукт е: рекламно-информационна листовка.

Като част от цялостната дизайн концепция може да видите още: Рекламно-информационен билборд и ситилайт в раздела ВЪНШНА РЕКЛАМА --> БИЛБОРДОВЕ; Рекламна стена декор за сцена, рекламен банер за вътрешните простванста на мола, кутия-урна за томбола съпътстваща събитието в раздела ВЪНШНА РЕКЛАМА --> ВИТРИНИ, БАНЕРИ, ЩАНДОВЕ;
дизайн | предпечатна подготовка
  • Дизайн концепция и предпечатна подготовка на рекламна листовка - Празник на Жената в Парк Мол - Стара Загора - Ню Арт Пойнт.
  • Дизайн концепция и предпечатна подготовка на рекламна листовка - Празник на Жената в Парк Мол - Стара Загора - Ню Арт Пойнт.
  • Дизайн концепция и предпечатна подготовка на рекламна листовка - Празник на Жената в Парк Мол - Стара Загора - Ню Арт Пойнт.
  • Дизайн концепция и предпечатна подготовка на рекламна листовка - Празник на Жената в Парк Мол - Стара Загора - Ню Арт Пойнт.
НЮ АРТ ПОЙНТ
дизайн рекламна листовка
Задачата: Дизайн концепция и предпечатна подготовка на рекламни материали и графични визии за „Празник на ЖЕНАТА в Парк Мол - Стара Загора“ за New Art Point като организатор на събитието.
Представеният рекламен продукт е: рекламно-информационна листовка.

Като част от цялостната дизайн концепция може да видите още: Рекламен банер за вътрешните простванста на мола, кутия-урна за томбола съпътстваща събитието в раздела ВЪНШНА РЕКЛАМА --> ВИТРИНИ, БАНЕРИ, ЩАНДОВЕ;
дизайн | предпечатна подготовка
  • Дизайн концепция и предпечатна подготовка на рекламна листовка - Месец на Книжнината в Парк Мол - Стара Загора - Ню Арт Пойнт.
  • Дизайн концепция и предпечатна подготовка на рекламна листовка - Месец на Книжнината в Парк Мол - Стара Загора - Ню Арт Пойнт.
  • Дизайн концепция и предпечатна подготовка на рекламна листовка - Месец на Книжнината в Парк Мол - Стара Загора - Ню Арт Пойнт.
НЮ АРТ ПОЙНТ
дизайн рекламна листовка
Задачата: Дизайн концепция и предпечатна подготовка на рекламни материали и графични визии за „Месец на КНИЖНИНАТА в Парк Мол - Стара Загора“ за New Art Point като организатор на събитието.
Представеният рекламен продукт е: рекламно-информационна листовка.

Като част от цялостната дизайн концепция може да видите още: Рекламно-информационен билборд и ситилайт в раздела ВЪНШНА РЕКЛАМА --> БИЛБОРДОВЕ; Рекламен банер за вътрешните простванста на мола, кутия-урна за томбола съпътстваща събитието в раздела ВЪНШНА РЕКЛАМА --> ВИТРИНИ, БАНЕРИ, ЩАНДОВЕ;
дизайн | предпечатна подготовка
АДАСТРА БЪЛГАРИЯ
дизайн фирмена папка
Адастра е международна консултантска компания, предлагаща услуги и решения в сферата на информационния мениджмънт.

Задачата: Дизайн и предпечатна подготовка на фирмена папка, носител на съпътстващи рекламни материали при комуникацията на Адастра България с настоящи и бъдещи клиенти и партньори.
дизайн | предпечат | отпечатване
АДАСТРА БЪЛГАРИЯ
дизайн рекламна листовка
Адастра е международна консултантска компания, предлагаща услуги и решения в сферата на информационния мениджмънт.
Задачата: Дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на рекламно-информационни листовки, обяви за работа за нуждите на компанията при участия на кариерни изложения.
Целта на представения рекламен продукт е да запознае аудиторията с основните дейности и същност на фирмата, и да убеди специалисти в областта на Информационния Мениджмънт в предимствата за работа в компанията. Информационната част съдържа описание на предлаганите позиции и необходими умения за кандидатстване. Графичният дизайн е съобразен с корпоративната идентичност и визия на фирмата.
дизайн | предпечат
АДАСТРА ГЕРМАНИЯ
дизайн рекламна листовка
Адастра е международна консултантска компания, предлагаща услуги и решения в сферата на информационния мениджмънт.
Настоящата рекламна листовка " Marketing Campaign Monitoring in Near-Real-Time" е разработена за Адастра Германия, като рекламен продукт за представяне на ново софтуерно решение. Основната идея е развита и изградена на базата на съпоставянето на рутинните методи за постигане на ефективност на маркетингови кампании в интернет с един по-иновативен метод - Spark & Hadoop за високо-производителни компютърни ядра. Идеята е подсилена чрез „по-ретро” визия за рутинните методи, и като контрапункт, една по-модерна и раздвижена дизайн визия за другия, по-иновативен метод.
дизайн | предпечат
АДАСТРА БЪЛГАРИЯ
дизайн информационни листовки
Рекламно информационна листовка за станалите вече традиционни курсове-лекции, съвместна инициатива на Адастра България и Икономически Университет - Варна по теми от областта на „Информационния Мениджмънт” – таргетирани изцяло към студентската аудитория, с цел насочване на вниманието на младото поколение към IT сектора. В структурно отношение имаме експозе, основни теми, програма на курсовете, лектори. Графичният дизайн е със стилна, атрактивна визия, съобразена с целевата аудитория и изпълнен в съответствие с фирмената идентичност на компанията.
дизайн | предпечат
АДАСТРА БЪЛГАРИЯ
дизайн фирмени сертификати
Графичен дизайн и предпечатна подготовка на фирмен сертификат за успешно завършен курс на обучение.
Настоящите сертификати са реализирани, като част от рекламните материали за станалите вече традиционни обучителни курсове-лекции. Това е съвместна инициатива на Адастра България и Икономически Университет - Варна по теми от областта на „Информационния Мениджмънт”, известна още с името „Adastra Academy”. Графичният дизайн е издържан в стил характерен за подобен вид документи, в съответствие с фирмената идентичност на компанията.
дизайн | предпечат
АДАСТРА БЪЛГАРИЯ
дизайн фирмена папка
Адастра е международна консултантска компания, предлагаща услуги и решения в сферата на информационния мениджмънт.
Настоящият рекламен продукт – фирмена папка, бе изработен като част от рекламните материали на компанията (визитки, фирмени бланки, пликове за кореспонденция, бизнес асистент и др.), рекламен продукт носител на съпътстващи рекламни материали при комуникацията на Адастра България с настоящи и бъдещи клиенти и партньори. Изчистен, стегнат дизайн, замислен и реализиран в характерния за компанията стил.
дизайн | предпечат | отпечатване
ТЕХНОПАНЕЛ
дизайн фирмена папка
Задачата: Графичен дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на фирмена папка и комплект продуктови листовки.
Нашето дизайн решение: Оригинален индивидуален дизайн, със стилна визия, без излишни елементи, само лого, рекламно послание и цветова тоналност с фирмените цветове, в характерния за компанията стил, който поддържаме и развиваме във всеки следващ проект. Предлагаме на Вашето внимание и съпровождащият комплект с листовки, продуктово ориентирани, подчертаващи качествата и техническите характеристики на основните продуктови линии на компанията.
дизайн | предпечат | отпечатване
АИ ПИ ПИ ЕН БЪЛГАРИЯ
дизайн продуктови флаери
"Диалог" е лицензиран български оператор който предлага обществени телефонни услуги, чрез собствена верига телефонни центрове и улични апарати. В настоящата задача имахме възможност да осъществим дизайна, предпечатната подготовка и отпечатването на комплект рекламни материали свързани със съвсем новите услуги и продукти, който компанията предоставя на българския пазар. Предлагаме на Вашето внимание рекламно-информационна листовка за услугата „MiniFone”, рекламен флаер за продукта „MiniCard”, и визитни картички с информация за местонахождението на телефонните центрове, от които клиентите могат да закупят съответните продукти и услуги.
дизайн | предпечат | печат
АДАСТРА БЪЛГАРИЯ
дизайн информационни листовки
Предлагаме на Вашето внимание рекламно-информационни листовки, обяви за работа. В структурно отношение имаме една чисто рекламна визия за главата на листовката, с кратко представяне на компанията, и информационна част съдържаща описание на съответната позиция за работа, необходими умения от кандидатите и предимства за работа в компанията. Наред с печатния рекламен продукт, направихме и дигитален вариант на обявата като рекламно-информационна уеб страница за фирменият сайт на Адастра България, която можете да видите в раздела „уеб дизайн: e-mail реклами” на нашето портфолио.
дизайн | предпечат | отпечатване
ГОРНА БАНЯ
дизайн продуктова листовка
Настоящият рекламен продукт е част от цялостната дизайн концепция, която реализирахме за рекламната кампания на новата продуктова линия трапезна вода „Serdika”, в частност това са бранда „Serdika”, етикети на пълният продуктов асортимент, билбордове, транспаранти, тефтери флаери и др. Дизайнът на настоящия проект е с визуално ефективна визия, с акцент върху новия бранд за лицевата страна на листовката, и гръб с рекламно-информационен характер, представящ качествата на продукта, част от асортимента.
дизайн | предпечат | отпечатване
ТЕХНОСИМ
дизайн ценови листи
Техносим е българска компания, която произвежда и предлага бетонови продукти за нуждите на строителната индустрия.
Настоящата задача бе за дизайн, предпечат и отпечатване на продуктови листовки – ценови листи. Предложихме на клиента идентично дизайн решение за листовките на двете продуктови линии, съответно „паважи” и „керемиди”. Листовките са перфектно визуално структурирани, така че да обхващат пълния продуктов асортимент, наред с информация за техническите характеристики и цена за съответния продукт. Дизайна носи характера на фирмената идентичност на компанията. В технологично отношение продуктовите листовки са реализирани във формат А4, лице-гръб в двата фирмени цвята по Pantone.
дизайн | предпечат | отпечатване
ГОРНА БАНЯ
дизайн рекламна листовка
БК Горна Баня е един от водещите български производители на бутилирана минерална и трапезна вода и газирани безалкохолни напитки.
Задачата: Рекламен флаер минерална вода Горна Баня” на английски език. Дизайн решението: Елегантна, имиджова визия за лицето на флаера, реализирана в тон с текущата дизайн концепция за натурална минерална вода „Горна Баня”, и гръб с реклама представяща брандовото разнообразие от продуктови линии на компанията, с кратка информация за всяка от тях.
дизайн | предпечат | отпечатване
ГОРНА БАНЯ
дизайн продуктова листовка
Задачата: Рекламно-продуктов флаер предназначен за търговските обекти, с цел насърчаване на продажбите на минерална вода. Настоящият рекламен продукт е част от цялостната дизайн концепция, която реализирахме за рекламната кампания на продуктова линия газирани безалкохолни напитки „Горна Баня”, в частност това са бранда на продукта, етикети на пълният продуктов асортимент, рекламно каре, плакат, календар, билборд, банер, рекламен щанд и други. В конкретният случай за флаера, имаме рекламна визия с акцент върху продукта отличен като безалкохолна напитка на 2004 година (избрана от Асоциацията на Производителите на Безалкохолни напитки в България), за лицето на флаера, и гръб с пълния продуктов асортимент и препоръчителна цена.
дизайн | предпечат | отпечатване
СУИКО
дизайн продуктови листовки
СуиКо е българска компания занимаваща се с преработка, пакетиране и търговия с варива, зърнени храни и зеленчукови консерви.
Основната идея в реализирането на настоящите рекламно-продуктови листовки бе представянето на новите продуктови серии „Economy Pack” и „Exotic Line”, така, че акцента да е върху самите продукти и марката ”Krina”. Визуално ефективна и творчески последователна визия, замислена и реализирана в съответствие с фирменият стил на компанията.
дизайн | предпечат
СЕМАНТЕК БЪЛГАРИЯ
дизайн продуктови листовки
Семантек България - базирани на Oracle софтуерни решения, внедряване и поддръжка.
Задачата: Графичен дизайн и предпечатна подготовкана на продуктови листовки за двата основни продукта на компанията - "DirectInfo" и "ServiceManager". Настоящите листовки са част от общата дизайн концепция, която изградихме за различните видове рекламни материали на компанията. Структура, подчинена на рекламно-информационния характер на представените продукти. Визия - модерна, динамична, съобразена с корпоративната идентичност на клиента, замислена и реализирана професионално.
дизайн | предпечат
 

      ДИЗАЙН ПЕЧАТНА РЕКЛАМА:

БРОШУРИ, ДИПЛЯНИ

ФЛАЕРИ

      КАЛЕНДАРИ

ПЛАКАТИ

КАРЕТА

      ВЪНШНА РЕКЛАМА:

УЕБ ДИЗАЙН:

 
 

      ДИЗАЙН ПЕЧАТНА РЕКЛАМА:

КАТАЛОЗИ

КАРЕТА

БРОШУРИ, ДИПЛЯНИ

      КАЛЕНДАРИ

РЕКЛАМНА ПАПКА

ОПАКОВКА

ТЕФТЕРИ, КАРТИЧКИ

      ВЪНШНА РЕКЛАМА:

РЕКЛАМНИ СТЕНИ, БАНЕРИ

БИЛБОРДОВЕ

ТРАНСПОРТНА РЕКЛАМА:

СТИКЕРИ

 
 

      ПЕЧАТНА РЕКЛАМА:

КАТАЛОЗИ

ДИПЛЯНИ, ЛИСТОВКИ

КАЛЕНДАРИ, ТЕФТЕРИ, КАРТИЧКИ

      ВЪНШНА РЕКЛАМА:

БИЛБОРДОВЕ

ДИЗАЙН ТРАНСПОРТНА РЕКЛАМА:

РЕКЛАМИ СТИКЕРИ

 
 

      ДИЗАЙН ПЕЧАТНА РЕКЛАМА:

ДИПЛЯНИ, ЛИСТОВКИ, КАРЕТА

КАЛЕНДАРИ

      ПЛАКАТИ

ОПАКОВКИ, ЕТИКЕТИ

ТЕФТЕРИ

      ВЪНШНА РЕКЛАМА:

ТРАНСПОРТНА РЕКЛАМА:

УЕБ ДИЗАЙН:

 
 

      ДИЗАЙН ПЕЧАТНА РЕКЛАМА:

КАТАЛОЗИ, КАРЕТА, ЛИСТОВКИ

ЕТИКЕТИ, ОПАКОВКИ

ВЪНШНА РЕКЛАМА

 
 

      ПЕЧАТНА РЕКЛАМА:

БРОШУРИ, ПЛАКАТИ, ФЛАЕРИ, КАРЕТА, ДРУГИ

УЕБ ДИЗАЙН:

ФИРМЕН УЕБ САЙТ

 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>