graphic, WEB DESIGN & PRE-PRESS ADVERTISING STUDIO

АКТИВ ДИЗАЙН ЕООД • София, жк "Манастирски ливади - запад", ул. "Ген. Стефан Тошев" 78
Мобилен: 0888 948 371, e-mail: office@activedesign.bgwww.activedesign.bg

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Десктоп резолюция/best view: (1152x864pix) + • Браузърна съвместимост: Google Chrome 4.1+; Mozilla Firefox 3.5+; Internet Explorer 9+; Opera 10.5+; Safari 3.0+
Download latest browsers version: www.outdatedbrowser.com (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari)
Използвани техники: HTML5, CSS3, Java Script, jQuery, UI/UX

АДАСТРА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за Адастра България.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ
В БЪЛГАРИЯ

Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за КСБ - Камара на Строителите в България.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

БРИСК КЪНСЪЛТИНГ
ЕНД СЪРВИСИС

Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за Бриск Кънсълтинг енд Сървисис АД.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ЕЛЕКТРА ТИМ ООД

Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за Електра Тим ООД.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ПРОМРЕМОНТСТРОЙ ЕООД

Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за фирма Промремонтстрой ЕООД.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

РОКОН ТРЕЙД АД

Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за фирма Рокон Трейд АД.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

СТРОИТЕЛЕН ПАЗАР
НА ТРУДА

Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за Строителен пазар на труда.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ТРАКИЯ ИМПОРТ

Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за фирма Тракия импорт.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ДИЗАЙН ФИРМЕНА ИДЕНТИЧНОСТ

Визитки • Бланки • Папки • Пликове • Асистенти • Флаери

 • Графичен дизайн фирмена идентичност за Адастра България
 • Графичен дизайн фирмена идентичност за Адастра България
 • Графичен дизайн фирмена идентичност за Адастра България
 • Графичен дизайн фирмена идентичност за Адастра България
 • Графичен дизайн фирмена идентичност за Адастра България
 • Графичен дизайн фирмена идентичност за Адастра България
 • Графичен дизайн фирмена идентичност за Адастра България
 • Графичен дизайн фирмена идентичност за Адастра България
АДАСТРА БЪЛГАРИЯ
дизайн фирмена идентичност
Адастра е международна консултантска компания, предлагаща услуги и решения в сферата на информационния мениджмънт.
Предлагаме на Вашето внимание част от фирмените рекламни материали (визитки, фирмени бланки, пликове за кореспонденция, фирмена папка, бизнес асистент, рекламно-информационни листовки и други), които реализирахме за Адастра България. Бизнес рекламни материали съпътстващи комуникацията на фирмата с настоящи и бъдещи клиенти и партньори. Изчистен стилен дизайн, замислен и реализиран в характерния за компанията стил.
дизайн | предпечат | отпечатване
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за КСБ - Камара на Строителите в България.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за КСБ - Камара на Строителите в България.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за КСБ - Камара на Строителите в България.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за КСБ - Камара на Строителите в България.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за КСБ - Камара на Строителите в България.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за КСБ - Камара на Строителите в България.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за КСБ - Камара на Строителите в България.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за КСБ - Камара на Строителите в България.
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
дизайн фирмена идентичност
КСБ е независимо, доброволно, професионално сдружение и е официален представител на строителите в България. Обхваща над 2036 членове в 27 областни представителства в страната. Започнахме с дизайн на лого за камарата и след съгласуване, пристъпихме към изработка на необходимите съпътстващи рекламни материали. Предлагаме на Вашето внимание част от фирмените рекламни материали (визитки, фирмени бланки – печатен и дигитален вариант, пликове за кореспонденция, рекламен плакат), които реализирахме за нуждите на камарата при ежедневната и комуникация с регионалните представителства със своите членове, както и със Съюза на архитектите в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, и други.
дизайн | изработка
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за Бриск кънсалтинг енд сървисис.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за Бриск кънсалтинг енд сървисис.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за Бриск кънсалтинг енд сървисис.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за Бриск кънсалтинг енд сървисис.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за Бриск кънсалтинг енд сървисис.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за Бриск кънсалтинг енд сървисис.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за Бриск кънсалтинг енд сървисис.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за Бриск кънсалтинг енд сървисис.
БРИСК КЪНСЪЛТИНГ ЕНД СЪРВИСИС
дизайн фирмена идентичност
Бриск Кънсълтинг енд Сървисис е специализирана консултантската компания, която се занимава с управления на строителни инвестиционни проекти.
Започнахме настоящия проект с разработване на уникални графични решения за лого на фирмата. Предложихме на клиента различни дизайн решения. След одобрението на окончателният дизайн за фирменото лого, пристъпихме към изграждане на фирмена идентичност на компанията, която като базов минимум включваше дизайн на фирмени бланки и визитки, плик за кореспонденция и опаковка за дискове.
дизайн | изработка
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за Електра Тим ООД.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за Електра Тим ООД.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за Електра Тим ООД.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за Електра Тим ООД.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за Електра Тим ООД.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за Електра Тим ООД.
ЕЛЕКТРА ТИМ
дизайн фирмена идентичност
Електра Тим - проучване, проектиране, изпълнение и ремонт на електро монтажни работи.
Настоящият проект включва графичен дизайн и изработка на лого и стандартния пакет с бизнес рекламни материали, като част от фирмената идентичност на компанията.
Предложихме на клиента различни дизайн решения и след съгласуване, изработихме цялостния комплект рекламни материали, които предадохме на файлове с възможност за използване в различни програми (файлови формати - *.cdr, *.eps, *.tif, *.jpg, *.png).
дизайн | изработка
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за фирма Промремонтстрой ЕООД.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за фирма Промремонтстрой ЕООД.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за фирма Промремонтстрой ЕООД.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за фирма Промремонтстрой ЕООД.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за фирма Промремонтстрой ЕООД.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за фирма Промремонтстрой ЕООД.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за фирма Промремонтстрой ЕООД.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за фирма Промремонтстрой ЕООД.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за фирма Промремонтстрой ЕООД.
ПРОМРЕМОНТСТРОЙ
дизайн фирмена идентичност
Промремонтстрой – профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали.
Настоящият проект включва графичен дизайн и изработка на лого и стандартния пакет с бизнес рекламни материали, като част от фирмената идентичност на компанията. Предложихме на клиента различни дизайн решения и след съгласуване, изработихме цялостния комплект рекламни материали, които предадохме на файлове с възможност за използване в различни програми (файлови формати - *.cdr, *.eps, *.tif, *.jpg, *.png и др.).
дизайн | изработка
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за фирма Рокон Трейд АД.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за фирма Рокон Трейд АД.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за фирма Рокон Трейд АД.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за фирма Рокон Трейд АД.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за фирма Рокон Трейд АД.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за фирма Рокон Трейд АД.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за фирма Рокон Трейд АД.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за фирма Рокон Трейд АД.
РОКОН ТРЕЙД
дизайн фирмена идентичност
Рокон Трейд - производство, инженеринг и сервиз на цифрови устройства и системи за електро енергетиката и топлофикацията.
При настоящия проект задачата бе графичен дизайн и изработка на визуално ефективни и запомнящи се бизнес рекламни материали за по-имиджово представяне пред настоящите и бъдещи клиенти на компанията. Текущото лого на фирмата трябваше да бъде запазено и в този контекст създадохме визуален елемент който да повиши внушението за дейността на фирмата. Окончателният вариант включваше дизайн на фирмени бланки и визитки, плик за кореспонденция, опаковка за дискове, и в последствие, фирмена брошура.
дизайн | предпечат | отпечатване
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за Строителен пазар на труда.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за Строителен пазар на труда.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за Строителен пазар на труда.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за Строителен пазар на труда.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за Строителен пазар на труда.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за Строителен пазар на труда.
СТРОИТЕЛЕН ПАЗАР НА ТРУДА
дизайн фирмена идентичност
Настоящият проект включва графичен дизайн и изработка на лого и стандартния пакет с бизнес рекламни материали, като част от фирмената идентичност на компанията.
Предложихме на клиента различни дизайн решения и след съгласуване, изработихме цялостния комплект рекламни материали, които предадохме на файлове с възможност за използване в различни програми (файлови формати - *.cdr, *.eps, *.tif, *.jpg, *.png и др.).
дизайн | изработка
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за фирма Тракия импорт.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за фирма Тракия импорт.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за фирма Тракия импорт.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за фирма Тракия импорт.
 • Графичен дизайн, изработка на фирмена идентичност за фирма Тракия импорт.
ТРАКИЯ ИМПОРТ
дизайн фирмена идентичност
Настоящият проект включва графичен дизайн и изработка на лого и стандартния пакет с бизнес рекламни материали, като част от фирмената идентичност на компанията.
Предложихме на клиента различни дизайн решения и след съгласуване, изработихме цялостния комплект рекламни материали, които предадохме на файлове с възможност за използване в различни програми (файлови формати - *.cdr, *.eps, *.tif, *.jpg, *.png и др.).
дизайн | изработка
 

      ДИЗАЙН ПЕЧАТНА РЕКЛАМА:

БРОШУРИ, ДИПЛЯНИ

ФЛАЕРИ

      КАЛЕНДАРИ

ПЛАКАТИ

КАРЕТА

      ВЪНШНА РЕКЛАМА:

УЕБ ДИЗАЙН:

 
 

      ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ПЕЧАТНА РЕКЛАМА:

РЕКЛАМНИ БРОШУРИ И ПЛАКАТИ

ИДЕНТИЧНОСТ

УЕБ ДИЗАЙН:

 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>