graphic, WEB DESIGN & PRE-PRESS ADVERTISING STUDIO

АКТИВ ДИЗАЙН ЕООД • София, жк "Манастирски ливади - запад", ул. "Ген. Стефан Тошев" 78
Мобилен: 0888 948 371, e-mail: office@activedesign.bgwww.activedesign.bg

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Десктоп резолюция/best view: (1152x864pix) + • Браузърна съвместимост: Google Chrome 4.1+; Mozilla Firefox 3.5+; Internet Explorer 9+; Opera 10.5+; Safari 3.0+
Download latest browsers version: www.outdatedbrowser.com (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari)
Използвани техники: HTML5, CSS3, Java Script, jQuery, UI/UX
!---------- IM - PROJECT-19 ---------------------------------->

АКВАПАРК МЕНИДЖМЪНТ

Дизайн и предпечатна подготовка на рекламен плакат за Sunset Aquapark - Поморие.

ВИЖ ПОВЕЧЕ
!---------- IM - PROJECT-18 ---------------------------------->

АДАСТРА ГЕРМАНИЯ

Дизайн и предпечатна подготовка на рекламни плакати за изложения на Адастра Германия.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

АДАСТРА БЪЛГАРИЯ

Дизайн и предпечатна подготовка на рекламно-информационен плакат за предстояща презентация на Адастра България.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

АДАСТРА БЪЛГАРИЯ

Графичен дизайн, предпечат и изработка на серия фирмени рекламни плакати за офисното пространство на Адастра България.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

РОКОН ТРЕЙД АД

Графичен дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на имиджов рекламен плакат и информационем плакат за Рокон Трейд.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

АДАСТРА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Графичен дизайн и предпечатна подготовка на информационен плакат - презентация "Adastra Bulgaria and Data Quality".

ВИЖ ПОВЕЧЕ

АДАСТРА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Графичен дизайн и предпечатна подготовка на информационен плакат "Адастра България и студентски практики"

ВИЖ ПОВЕЧЕ

АДАСТРА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Графичен дизайн и предпечатна подготовка на рекламен плакат "Information Management" за Адастра България.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

АДАСТРА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Графичен дизайн и предпечатна подготовка на рекламно информационен плакат презентация "Кариерен път в областта на Базите данни".

ВИЖ ПОВЕЧЕ

АДАСТРА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Графичен дизайн и предпечат на информационен плакат презентация "На гребена на вълната с Information Management".

ВИЖ ПОВЕЧЕ

АДАСТРА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Графичен дизайн и предпечат на информационен плакат презентация "Emotional Intelligence in the time of Big Data".

ВИЖ ПОВЕЧЕ

АДАСТРА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Графичен дизайн и предпечат на информационен плакат презентация "The art of practical data magic".

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ГОРНА БАНЯ ООД

Графичен дизайн, предпечат и отпечатване на рекламен плакат "Газирани безалкохолни напитки" - Горна Баня.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ГОРНА БАНЯ ООД

Графичен дизайн, предпечат и отпечатване на продуктов плакат трапезна вода "Serdika" - Горна Баня.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

РОКОН ТРЕЙД АД

Графичен дизайн, предпечатна подготовкана и отпечатване на имиджов и 2 продуктови плаката - Рокон Трейд

ВИЖ ПОВЕЧЕ

СЕМАНТЕК БЪЛГАРИЯ ООД

Графичен дизайн и предпечат на продуктови плакати - софтуерен продукт "ServiceManager" и "DirectInfo".

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ГОРНА БАНЯ ООД

Графичен дизайн, предпечат на рекламен имиджов плакат "Натурална минерална вода - Горна Баня".

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ГОРНА БАНЯ ООД

Графичен дизайн, предпечат на информационни плакати за текущи промоции "Натурална минерална вода - Горна Баня".

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ДИЗАЙН ПЛАКАТИ

Рекламни • Имиджови • Продуктови • Информационни

АКВАПАРК МЕНИДЖМЪНТ
дизайн рекламен плакат
Дизайн концепция и предпечатна подготовка на рекламни материали и графични визии за „Sunset Aquapark“ Поморие.

Представеният продукт е: рекламно информационен плакат.

Като част от цялостната дизайн концепция може да видите още: Рекламни стикери за шатъл буса обслужващ аквапарка в раздела ВЪНШНА РЕКЛАМА --> ТРАНСПОРТНА РЕКЛАМА; Рекламен и рекламно-информационен билборд в раздела ВЪНШНА РЕКЛАМА --> БИЛБОРДОВЕ; Рекламен банер и хоругви в раздела ВЪНШНА РЕКЛАМА ВИТРИНИ, БАНЕРИ, ЩАНДОВЕ

дизайн | предпечат
АДАСТРА ГЕРМАНИЯ
дизайн рекламни плакати
Адастра е международна консултантска компания, предлагаща услуги и решения в сферата на информационния мениджмънт.

Задачата: Дизайн и предпечатна подготовка на рекламно-информационни плакати „Energy Efficiency Solutions“, за нуждите на компанията при участия на изложения.

Настоящите рекламно-информационни плакати са изработени за Адастра Германия, като рекламен продукт за презентиране на решения за енергийна ефективност, решения за изграждане на платформи за анализ на данни в „облака“, автоматизиране на бизнес процесите в енергийния сектор и др.. Дизайн визиите са съобразени с фирмената идентичност на компанията, формата е 120х80 см.
дизайн | предпечат
АДАСТРА БЪЛГАРИЯ
дизайн информационен плакат
Адастра е международна консултантска компания, предлагаща услуги и решения в сферата на информационния мениджмънт.

Задачата: Дизайн и предпечатна подготовка на рекламно-информационен плакат за предстояща презентация на тема „Tech Solutions and Career Opportunities”, като част от събитията организирани от „Adastra Academy” в Технически Университет – София.
дизайн | предпечат | печат
АДАСТРА БЪЛГАРИЯ
дизайн серия рекламни плакати
Адастра е международна консултантска компания, предлагаща услуги и решения в сферата на информационния мениджмънт.
Настоящата задача бе за серия фирмени рекламни плакати предназначени за офисното пространство на Адастра България. Предложихме дизайн концепция с изчистени, модерни и визуално ефективни визии, издържани в съответствие с фирмения стил на компанията. Стилен дизайн, с фото колажи акцентиращи върху идеите за „Мисия” и „Визия” на компанията, реализирани в краен продукт като рекламни плакати с формат 120х70 см.
дизайн | предпечат | печат
РОКОН ТРЕЙД
дизайн рекламни плакати
Рокон Трейд - производство, инженеринг и сервиз на цифрови устройства и системи за електро енергетиката и топлофикацията.
Задачата бе за изработка на рекламни плакати, които да представят компанията на търговско изложение на електроенергийната индустрия. Като част от текущата дизайн концепция, която реализирахме и за фирмената брошура на клиента, предложихме чисто рекламна, имиджова визия за един от плакатите, и втора визия с информационен характер,като илюстрация на техническите характеристики на продуктите, които компанията предлага.
дизайн | предпечат | печат
АДАСТРА БЪЛГАРИЯ
дизайн информационен плакат
Част от поредица рекламно-информационни плакати, за предстоящи лекции-презентации по различни теми от областта на „Информационния Мениджмънт”, таргетирани към студентската аудитория, с цел насочване на вниманието на младото поколение към IT сектора. В този случай, настоящата презентация е на тема „Adastra Bulgaria & Data Quality”. Дизайн решение с изчистена, атрактивна визия, съобразена с целевата аудитория и изпълнено в синхрон с фирмената идентичност на компанията.
дизайн | предпечат
АДАСТРА БЪЛГАРИЯ
дизайн информационен плакат
Част от поредицата рекламно-информационни плакати, за предстоящи лекции-презентации по различни теми от областта на „Информационния Мениджмънт”, таргетирани към студентската аудитория с цел насочване на вниманието на младото поколение към IT сектора. В този случай, настоящата презентация е на тема „Адастра България и студентски практики”. Дизайн решение с атрактивна визия, съобразена с целевата аудитория и изпълнено в синхрон с фирмената идентичност на компанията.
дизайн | предпечат
АДАСТРА БЪЛГАРИЯ
дизайн рекламен плакат
Основната цел на настоящата задача за рекламен плакат бе рекламна визия акцентираща върху предимствата за работа в компанията в областта на „Информационния Мениджмънт” и таргетирана към студентската аудитория. Дизайнът е добре визуално структуриран и балансиран в развитието на основната идея, допълнен с множество информационни препратки към социалните мрежи и сайта на фирмата, за по-подробна информация относно възможностите и условията за работа в компанията.
дизайн | предпечат
АДАСТРА БЪЛГАРИЯ
дизайн информационни плакати
Част от поредицата рекламно-информационни плакати, за предстоящи лекции-презентации по различни теми от областта на „Информационния Мениджмънт”, таргетирани към студентската аудитория с цел насочване на вниманието на младото поколение към IT сектора. В конкретният случай, настоящите презентации са на теми съответно „Кариерен път в областта на базите данни” и „Need for Speed mit Adastra Anspruchsvolle Arbeit mit Datenbanken in der Automobilindustrie”. Дизайн решения с атрактивни, динамични визии, съобразени с целевата аудитория и изпълнени в съответствие с фирмената идентичност на компанията.
дизайн | предпечат
АДАСТРА БЪЛГАРИЯ
дизайн информационен плакат
Част от поредицата рекламно-информационни плакати, за предстоящи лекции-презентации по различни теми от областта на „Информационния Мениджмънт”, таргетирани към студентската аудитория, с цел насочване на вниманието на младото поколение към IT сектора. В конкретният случай, настоящата презентация е на тема „На гребена на вълната с Information Management”. Дизайн решение с атрактивна, динамична визия, съобразена с целевата аудитория и изпълнено в синхрон с фирмената идентичност на компанията.
дизайн | предпечат
АДАСТРА БЪЛГАРИЯ
дизайн информационен плакат
Част от поредицата рекламно-информационни плакати, за предстоящи лекции-презентации по различни теми от областта на „Информационния Мениджмънт”, таргетирани към студентската аудитория с цел насочване на вниманието на младото поколение към IT сектора. В конкретният случай, настоящата презентация е на тема „Emotional Intelligence in the time of Big Data” с лектор Dr. Jan Mrazek (President, Adastra Group). Дизайн решение с модерна, визуално ефективна визия, съобразена с целевата аудитория и изпълненa в синхрон с фирмената идентичност на компанията.
дизайн | предпечат
АДАСТРА БЪЛГАРИЯ
дизайн информационен плакат
Част от поредицата рекламно-информационни плакати, за предстоящи лекции-презентации по различни теми от областта на „Информационния Мениджмънт”, таргетирани към студентската аудитория с цел насочване на вниманието на младото поколение към IT сектора. В конкретният случай, настоящата лекция е съвместна инициатива на Адастра България и Технически Университет – София, на тема „The art of practical data magic”. Дизайн решение с атрактивна, динамична и визуално ефективна визия, съобразена с целевата аудитория и изпълненa в синхрон с фирмената идентичност на компанията.
дизайн | предпечат
ГОРНА БАНЯ
дизайн рекламен плакат
Задачата: Графичен дизайн, предпечат и реализация на рекламен плакат, газирани безалкохолни напитки.
Дизайн решение: Като графична структура дизайна е подчинен на визията на самите продуктови етикети. Основната идея е изградена чрез фотоколаж зареден с много свежест и плодово настроение. Внушението е подсилено с рекламно послание и основен акцент върху продуктовата марка. Рекламният плакат е с атрактивна визия и ярки свежи цветове, перфектно изпълнен и качествено отпечатан във формат 50х70 см.
дизайн | предпечат | отпечатване
ГОРНА БАНЯ
дизайн продуктов плакат
БК Горна Баня е един от водещите български производители на бутилирана минерална и трапезна вода и газирани безалкохолни напитки.
Задачата: Плакат, който да представи някои от продуктовите линии на компанията, като основният акцент е насочен към серията трапезна вода ”Serdika”. Решение: Оригинален дизайн, професионално структуриран и реализиран за различните групи продукти. Визуално ефективна визия, която напълно отговаря на фирмената идентичност на клиента, дизайн, който поддържаме и надграждаме в продължение на години съвместна работа.
дизайн | предпечат | отпечатване
РОКОН ТРЕЙД
дизайн рекламни плакати
Задачата: Дизайн, предпечат и изработка на серия рекламни плакати, които да представят компанията на търговско изложение на електроенергийната индустрия. Като част от текущата дизайн концепция, която реализирахме и за фирмената брошура на клиента, предложихме една чисто рекламна визия за един от плакатите, и две продуктово ориентирани визии, съответно за продуктите ”Dragon 1” и “Dragon 3”.
дизайн | предпечат | печат | продуктова фотография
СЕМАНТЕК БЪЛГАРИЯ
дизайн продуктови плакати
Семантек България - базирани на Oracle софтуерни решения, внедряване и поддръжка.
Като част от общата дизайн концепция, която изградихме за различните видове рекламни материали на компанията, в настоящата задача за изработка на рекламни и продуктови плакати, предложихме една чисто рекламна визия за продукта “DirectInfo” и две визии с рекламно-информационен характер съответно за продуктите “DirectInfo” и „Service Manager”. Модерни и динамични дизайн решения, съобразени с корпоративната идентичност на клиента и реализирани професионално в плакати с формат 100х70 см.
дизайн | предпечат | печат
ГОРНА БАНЯ
дизайн рекламен имиджов плакат
Задачата: Дизайн и реализация на рекламен имиджов плакат.
Цел: засилване на идентичността на марката „Горна Баня” на пазара за минерални води в България.
Дизайн решение: Атрактивна, динамична визия с основна идея „Минерална вода за всеки ден” за хората които активно спортуват, почиват и се забавляват.
дизайн | предпечат
ГОРНА БАНЯ
дизайн информационни плакати
БК Горна Баня е един от водещите български производители на бутилирана минерална и трапезна вода и газирани безалкохолни напитки.
Предлагаме на Вашето внимание няколко дизайн решения на рекламни плакати за текущи промоции на продукти минерална вода с марката „Горна Баня”. Дизайн с визуално ефективна визия в духа на фирмената идентичност на компанията, с цел насърчаване на продажбите на минерална вода.
дизайн | предпечат
 

      ДИЗАЙН ПЕЧАТНА РЕКЛАМА:

БРОШУРИ, ДИПЛЯНИ

ФЛАЕРИ

      КАЛЕНДАРИ

ПЛАКАТИ

КАРЕТА

      ВЪНШНА РЕКЛАМА:

УЕБ ДИЗАЙН:

 
 

      ДИЗАЙН ПЕЧАТНА РЕКЛАМА:

ДИПЛЯНИ, ЛИСТОВКИ, КАРЕТА

КАЛЕНДАРИ

      ПЛАКАТИ

ОПАКОВКИ, ЕТИКЕТИ

ТЕФТЕРИ

      ВЪНШНА РЕКЛАМА:

ТРАНСПОРТНА РЕКЛАМА:

УЕБ ДИЗАЙН:

 
 

      ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ПЕЧАТНА РЕКЛАМА:

РЕКЛАМНИ БРОШУРИ И ПЛАКАТИ

ИДЕНТИЧНОСТ

УЕБ ДИЗАЙН:

 
 

      ПЕЧАТНА РЕКЛАМА:

БРОШУРИ, ПЛАКАТИ, ФЛАЕРИ, КАРЕТА, ДРУГИ

УЕБ ДИЗАЙН:

ФИРМЕН УЕБ САЙТ

 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>